Primul program financiar - contabil, complet gratuit, proiectat exclusiv pentru contabili si firme mici !Cuprins

Impozitul pe salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar se determina astfel:
La locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii si a cheltuielilor profesionale, si deducerile personale acordate pentru luna respectiva.

Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Impozitul pe venit este in cota unica de 16%

Calculul deducerii  conform OMF nr. 1016/2005, privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, īncepānd cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naţionale

Art. 1. - Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare īncepānd cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - Calculatorul desfăşurător pentru determinarea deducerilor personale lunare īncepānd cu luna iulie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, īn funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate īn īntreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
    
- lei (RON) -
Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil īn funcţie de numărul persoanelor aflate īn īntreţinere :

Venit brut lunar din
salarii (VBL)
Fără persoane
in
intretinere
Cu o persoana
in
intretinere
Cu 2 persoane
in
intretinere
Cu 3 persoane
in
intretinere
Cu mai mult de 3 persoane
in
intretinere
Pānă la 1.000
250
350
450
550
650
De la 1.001
la 3.000
250 x  [1-(VBL- 1.000)/2.000]
350 x  [1-(VBL- 1.000)/2.000]
450 x  [1-(VBL- 1.000)/2.000]
550 x  [1-(VBL- 1.000)/2.000]
650 x  [1-(VBL- 1.000)/2.000]
Peste 3.000
0
0
0
0
0

Art. 4. - Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeşte la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de pānă la 50 de bani.
Art. 5. - Sumele reprezentānd deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins īntre 1.001 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, īn sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.
Art. 6. - Prin venituri din salarii realizate īncepānd cu luna iulie 2005 se īnţelege orice sumă primită sub formă de salarii īncepānd cu data de 1 iulie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentānd lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plăteşte o singură dată pe lună īn luna următoare şi care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.

!! Comenteaza, cere un sfat, propune studii de caz, raporteaza o eroare pe forumul ContaFree !!

Cuprins