Primul program financiar - contabil, complet gratuit, proiectat exclusiv pentru contabili si firme mici !

Cuprins

!! Comenteaza, cere un sfat, propune studii de caz, raporteaza o eroare pe forumul ContaFree !!

Obligatiile la bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2010 pentru concedii medicale  descarca de aici SUMAR printabil pe un  A4
CAS individual - conform OUG 91/2007

Formula : Baza CAS_CM = Salar_minim * Zile_CM / Nr_Zile_Lucratoare; -  exceptie fac accidentele de munca sau bolile profesionale pentru care nu se calculeaza CAS

Art. 23
(1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale în cazul asiguratilor
o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, în situatia asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;
b) venitul lunar asigurat, înscris în declaratia sau în contractul de asigurare sociala, în cazul
asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2);
c) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala."

CAS angajator - conform OUG 91/2007

ART. 24
(1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o
constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de
asigurari sociale conform art. 23 alin. (1)."
CASS individual - conform Legii 95/2006

Nu se calculeaza CASS individual pentru concediile medicale in afara de accidentele de munca sau bolile profesionale  indiferent cine le suporta
Se calculeaza CASS individual pentru accidentele de munca sau bolile profesionale  indiferent cine le suporta

ART. 257
(6) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra sumelor acordate in momentul disponibilizarii, venitului lunar de completare sau platilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii, precum si asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.

Art. 260 - (1) Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 213 se suporta dupa cum urmeaza:
b) de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b);
Art. 213. - (1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;


CASS angajator - conform Ordin 617/2007

Se calculeaza CASS angajator pentru concediile medicale  suportate din fondurile proprii ale acestora, in afara de accidentele de munca sau bolile profesionale
Nu se calculeaza CASS angajator pentru accidentele de munca sau bolile profesionale  indiferent cine le suporta

Art.18
7) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
SOMAJ individual - conform Hot.149/2008

Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;

SOMAJ angajator - conform OUG 91/2007

"ART. 26
Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1)."
"ART. 27
(1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, în situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19."
0.85% Contributii  pentru concedii si indemnizatii - conform Ordin 60/2006

ART.9
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. In fondul de salarii sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, precum si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, suportate de catre angajator.

ART. 76
Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
ART. 77
(1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligatiile de plata prevazuta la art. 1, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.
Contributii  de asigurari pentru accidente de munca - conform OUG 91/2007

"ART. 101
(1) Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele prevazute la art. 5 si 7 o constituie:
a) suma veniturilor brute realizate lunar;
b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
0.25 % Fond de garantare - conform OUG 91/2007

"ART. 7
(1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare în cota de 0,25%, aplicata asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de munca, potrivit legii."
!! Comenteaza, cere un sfat, propune studii de caz, raporteaza o eroare pe forumul ContaFree !!

Cuprins